Met SamenLeven willen we de samenleving op een positieve manier beïnvloeden, veranderen én ondersteunen zodat iedereen de mogelijkheid krijgt om eigen keuzes te maken en deze ook te realiseren. Onze uitgangspunten hierbij zijn gelijkwaardigheid, gelijke kansen, solidariteit en zelfbeschikking. Onze kerntaken bestaat erin om mensen die geloven in een diverse maatschappij en mensen die leven in armoede, hier en elders, te verenigen, te empoweren, te informeren en gericht door te verwijzen. SamenLeven zet relevante thema’s op de maatschappelijke agenda met continue aandacht voor vernieuwing. We richten ons hierbij in de eerste plaats op actuele thema’s. We gaan gevoelige thema’s niet uit de weg en zoeken naar oplossingen die steeds een omgeving creëren waar iedereen zijn eigen keuzes kan maken. We zoeken ook naar nieuwe vormen van verenigen en engagement om het verenigingsleven aantrekkelijk en levend te houden.

Door kapitaal te verlenen aan de landbouw in de Filipijnen hebben de boeren nu veel over van hun winst en kunnen ze hun kinderen naar school sturen. Ze hebben meer ruimte om te bewegen en meer vrijheid waaraan ze hun geld willen investeren. Ze zijn vrij van grote banken en zakenmannen die hen geen keuze geven dan al hun winst aan landbouwinterest te betalen. SamenLeven doen het goed. Dankzij de inzet van SamenLeven vrijwilligers kunnen we dit realiseren en natuurlijk ook dankzij onze sympathisanten en de gemeentes die ons altijd steunen.   

SamenLeven kleinschalig project in Porok ok - ok Cebu Filipijnen.

Kinderen hebben hun mooiste kleren voor deze dag aangetrokken.

SamenLeven ziet graag kinderen glimlachen. Dank aan onze Frank voor zijn tijd en inzet! SamenLeven doet Het weer goed!!

Bedankt voor jullie steun!!

Maïsboeren​

Ontwikkelingsprojecten​

Porok ok​

Jawili school​

Brazilië​

Sagkahan​

Het bouwen van een bijkomend gebouw om aan de nood aan extra klaslokalen te voldoen. Het gebouw bestaat uit 2 lokalen met elektriciteit, wasbak en toiletten, septische put, schilderwerken, vloer afwerking, dak en plafond. In bijlage zitten grondplan en gesimuleerde foto, met raming, eigendomsattest en de vraag om ondersteuning door de directeur en leerkrachten van de school. SamenLeven maakt een contract met de aannemer voor de uitvoering van de werken en de modaliteiten van betaling.

Door de afgelegen ligging is op school gaan niet evident, mede omdat de kosten van de verplaatsing hoog zijn voor de betrokken bevolking, gezien hun benarde financiële toestand. De vrees voor uitval uit het schoolsysteem is gegrond en zorgt voor een aantal problemen van doelloos rondhangende jeugd en bijkomend ongepast gedrag.

Door mee te helpen aan de realisatie van 2 bijkomende klaslokalen en de inrichting ervan, willen we de school haar capaciteit laten uitbreiden zodat ze alle kinderen die onderwijs willen, kunnen opvangen

Door typhoon Haiyan is er indertijd veel schade aangericht en zitten veel mensen nog steeds werk en goede behuizing. Het project dat wij hier willen ondersteunen richt vooral op kinderen en hun ouders, vergelijkbaar met “Kind en gezin”. De gezondheid van de kinderen wordt opgevolgd (gewicht…) en de ouders worden geïnformeerd over hygiëne en voedzame maaltijden. Omdat het over arme mensen gaat wordt er ook gekookt zodat ze minstens 1 keer per maand een voedzame maaltijd krijgen. Op dit moment moet men zich behelpen met minderwaardig materiaal (zie foto) zodat er ook maar voor beperkte groepen kan gekookt worden. Wij willen helpen met het aanschaffen van beter keukenmateriaal zodat er nog hygiënischer, voedzamer en voor meer mensen kan gekookt worden.

In Brazilië elk jaar of om de 2 jaar geven we in het weescentrum waar de kinderen wonen voeding en verzorgingsmateriaal. De kinderen die hier wonen, zijn kinderen die de rechter geplaats heeft. Want de ouders kunnen hen niet verzorgen. Of zijn ze misbruikt. Daarom helpen we deze kinderen om een mooie toekomst te kunnen geven.