Activiteiten 2018

Met SamenLeven willen we de samenleving op een positieve manier beïnvloeden,veranderen én ondersteunen zodat iedereen de mogelijkheid krijgt om eigen keuzes te maken en deze ook te realiseren. Onze uitgangspunten hierbij zijn gelijkwaardigheid, gelijke kansen, solidariteit, en zelfbeschikking. Onze kerntaken bestaat erin om mensen die geloven in een diverse maatschappij en mensen die leven in armoede, hier en elders, te verenigen, te empoweren, te informeren en gericht door te verwijzen. SamenLeven zet relevante thema’s op de maatschappelijke agenda met continue aandacht voor vernieuwing. We richten ons hierbij in de eerste plaats op actuele thema’s. We gaan gevoelige thema’s niet uit de weg en zoeken naar oplossingen die steeds een omgeving creëren waar iedereen zijn eigen keuzes kan maken.

We zoeken ook naar nieuwe vormen van verenigen en engagement om het verenigingsleven aantrekkelijk en levend te houden.

Komende activiteiten 2018

Multiculturele kook demonstratie

 •  Samenleven nieuwjaarsreceptie - 27 januari ✓
 • Vrouwenfeest Beringen - 9 februari ✓
 •  OKIN mosselfeest in Nieuwerkerken - 25 februari ✓
 • Ontbijt Kletsberg Beringen - 16 maart ✓
 • Mish Mash  UCLL Genk - 29 maart ✓
 • Galerijfeest Beringen  - 13 mei ✓
 • Trefdag VFG Hasselt - 27 mei ✓
 •  Heerlijk Herk de Stad - 3 juni ✓
 •  Amuse Kiewit - 10 juni ✓
 • Trefdag VFG Hasselt -  13 juni ✓

 • Suikerfeest Nieuwerkerken - 17 Juni ✓
 • Fiesta Tropical - 15 juli ✓

 • Teambuilding - 18 augustus ✓
 • Ondersteboven Neerpelt - 2 September ✓ 
 •  Multiculturele kook demonstratie - 8 september ✓
 • Boerenmarkt - Nieuwerkerken - 9 september ✓
 •  Kampu Mundo Leopoldsburg  - 22 september ✓
 • Planningsdag - 30 september ✓
 • Meet en greet met pannekoeken - 9 oktober ✓
 • Avond - 7 november ✓
 • Brunch SamenLeven - 25 november ✓
 •  Kerstshopping Essen - 14 december ✓
 • Winterland vrijwilligers SamenLeven - 21  december ✓